Van standpunt naar dialoog deel 5

Van standpunt naar dialoog, deel V

Gerard Oonk Van standpunt naar dialoog

De traditionele mediabedrijven hebben het zwaar. Krantenconcerns raken abonnees kwijt en publieke omroepen moeten constateren dat hun vroegere leden liever een contract met Netflix sluiten. De burger gaat bovendien zelf publiceren. Hij voelt zich een opiniemaker op z’n zolderkamer. Kunnen we echt zonder professionele journalistiek? In dit betoog uit 2007 wordt gezocht naar een antwoord op die vraag. Zoutpilaar Er …

Van standpunt naar dialoog deel 3

Van standpunt naar dialoog, deel III

Gerard Oonk Van standpunt naar dialoog

De journalistiek zit in een vertrouwenscrisis. De band met de burger is ernstig verstoord. Het is een poging waard om de mediagebruiker in z’n eigen biotoop te bezoeken. Dichter op de klant, in marketingtermen. Misschien dat regionale bladen en omroepen veel sneller en eenvoudiger successen kunnen boeken. Dat blijkt niet helemaal op te gaan. De regionale kranten hebben het zwaar. …